Lượt xem: 15

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về việc thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước cấp của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu do hết đối tượng, nhiệm vụ chi về ngân sách huyện quản lý năm 2021

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về việc thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước cấp của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu do hết đối tượng, nhiệm vụ chi về ngân sách huyện quản lý năm 2021

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về việc thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước cấp của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu do hết đối tượng, nhiệm vụ chi về ngân sách huyện quản lý năm 2021.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu kèm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 4,191
  • Tất cả: 672,366