• Thường trực đảng ủy xã Chiềng Sàng tổ chức giao ban với các tổ chức chính trị xã hội của xã và chi bộ trực thuộc

  Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2022 Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Sàng tổ chức giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội xã và các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Đến dự hội nghị với sự có mặt đông đủ của các tổ chức chính trị xã hội và các chi bộ trực thuôc. Hội nghị giao ban là nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022; Kiểm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với các chi bộ bộ trực thuộc; thông qua nội dung bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua danh sách 05 quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp đảng đợt 02 tháng 9 năm 2022. 

 • Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sàng tổ chức phiên họp thứ 12 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026

  Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sàng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.   Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã. Chiều  ngày 13 tháng 6 năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sàng tổ phiên họp thứ 12 Ủy ban nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí: Vì Văn Quang - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã cùng với sự có mặt của các đồng chí trong tập thể BTV Đảng ủy xã, BCH Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Công an xã, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, trưởng các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của xã; các đơn vị trường, trạm, 8 cơ sở bản.  Phiên họp dưới sự chủ trì của Đ/c: Lường Văn Cương;  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã tại phiên họp thứ 12 UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2022; và một số văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong 6 tháng cuối năm 2022, tại phiên họp đã bàn bạc thảo thuận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các bản những vấn đề  trọng tâm như sau: 1. Lĩnh vực kinh tế 1.1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi - Tiếp tục chỉ đâọ nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ đông theo chỉ tiêu kế hoạch giao, chuẩn bị các điệu kiện gieo trồng các loại cây vụ xuân năm 2022. - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân bảo vệ rừng và phát triển rừng, kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại các bản, giải quyết các vướng mắc phát sinh trên địa bàn. - Thường xuyên kiểm tra, nạo vét tu sửa hệ thống kênh mương, phai đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng vụ đông. - Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, giam cầm trên địa bàn, đặc biệt là Dịch bệnh tả lợn Châu phi bùng phát chuẩn bị sãn sàng nhập dịch không để lây lan. - Kiểm tra các hạng mục được đầu tư xây dựng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác trực bão, lũ, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục tại chỗ đối với thiết hại do thiên tai gây ra. 1.2. Về điều hành ngân sách - Thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chỉ đạo, chặt chẽ công tác, chi ngân sách, thực hiện công khai hóa dự toán thu, chi ngân sách công tác ngân sách 6 tháng cuối. Chính sách thuế được vận dụng phù hợp vận dụng phù hợp góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh thu ngân sách trên địa bàn. - Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đảm an sinh xã hội theo đúng chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, của huyện. 1.3. Thương mại dịch - UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bản cung ứng các mặt hàng thiết yếu đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân. - Tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. 2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo - UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo đầu tư phát triển toàn diện ở các cấp học, mạng lưới trường lớp duy ổn định ổn định đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, tỷ huy động học sinh, tỷ lệ huy động chuyển lớp chuyển cấp đạt so với kế hoạch  năm học được giao. 2.1. Sự nghiệp văn hóa nghiệp thông tin - Chỉ đạo tổ chức truyền kỷ niệm các ngày lớn trọng của đất nước nhất là ngày kỷ niệm 72 năm thành Đảng bộ huyện Yên Châu 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Châu. 2.2. Thực hiện chế độ chính sách - Tập trung chỉ đạo điều hành giải quyết vấn đề bức xúc chương trình xóa đói giảm nghèo rà soát các hộ thoát nghèo và hộ nghèo mới. 2.3. Lĩnh vực nội chính - Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng địa phương. 2.4. Lĩnh vực tư pháp - Chỉ đạo xây dựng kế tuyên truyền phổ biến tuyên truyền pháp luật từ xã đến bản. 2.5. Công tác tổ chức cán bộ UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn của xã đảm bảo đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng kế hoạch cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng. 3. Đề nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng cuối năm 2022 1. Lĩnh vực kinh tế 1.1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi - Tiếp tục chỉ đâọ nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ đông theo chỉ tiêu kế hoạch giao, chuẩn bị các điệu kiện gieo trồng các loại cây vụ xuân năm 2022. - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân bảo vệ rừng và phát triển rừng, kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại các bản, giải quyết các vướng mắc phát sinh trên địa bàn. - Thường xuyên kiểm tra, nạo vét tu sửa hệ thống kênh mương, phai đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng vụ đông. - Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, giam cầm trên địa bàn, đặc biệt là Dịch bệnh tả lợn Châu phi bùng phát chuẩn bị sãn sàng nhập dịch không để lây lan. - Kiểm tra các hạng mục được đầu tư xây dựng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác trực bão, lũ, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục tại chỗ đối với thiết hại do thiên tai gây ra. 1.2. Về điều hành ngân sách - Thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chỉ đạo, chặt chẽ công tác, chi ngân sách, thực hiện công khai hóa dự toán thu, chi ngân sách công tác ngân sách 6 tháng cuối. Chính sách thuế được vận dụng phù hợp vận dụng phù hợp góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh thu ngân sách trên địa bàn. - Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đảm an sinh xã hội theo đúng chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, của huyện. 1.3. Thương mại dịch - UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bản cung ứng các mặt hàng thiết yếu đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân. - Tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. 2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo - UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo đầu tư phát triển toàn diện ở các cấp học, mạng lưới trường lớp duy ổn định ổn định đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, tỷ huy động học sinh, tỷ lệ huy động chuyển lớp chuyển cấp đạt so với kế hoạch  năm học được giao. 2.1. Sự nghiệp văn hóa nghiệp thông tin - Chỉ đạo tổ chức truyền kỷ niệm các ngày lớn trọng của đất nước nhất là ngày kỷ niệm 72 năm thành Đảng bộ huyện Yên Châu 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Châu. 2.2. Thực hiện chế độ chính sách - Tập trung chỉ đạo điều hành giải quyết vấn đề bức xúc chương trình xóa đói giảm nghèo rà soát các hộ thoát nghèo và hộ nghèo mới. 2.3. Lĩnh vực nội chính - Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng địa phương. 2.4. Lĩnh vực tư pháp - Chỉ đạo xây dựng kế tuyên truyền phổ biến tuyên truyền pháp luật từ xã đến bản. 2.5. Công tác tổ chức cán bộ UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn của xã đảm bảo đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng kế hoạch cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng.

 • Đồng chí Nguyễn Thế Sang; Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu

  Sáng 19 tháng 5 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Sang; Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu dự lên dự buổi lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí: Lừ Thị Liên đảng viên thuộc chi bộ bản Đán 2, Đảng bộ xã Chiềng Sàng vinh dự được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng đợt 19 tháng 5 nám 2022. Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy; chi bộ bản Đán 2 đến dự đông đủ.

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Chiềng Sàng

  Cử tri xã Chiềng Sàng đã đề xuất, kiến nghị với tổ Đại biểu HĐND tỉnh các nội dung như: Đầu tư đường nước sạch cho bản Búng Mo; hỗ trợ vật liệu xây dựng làm tuyến đường cho bản Chiềng Sàng 2; quan tâm đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa bản Chiềng Sàng; đầu tư đường điện cao áp cho xã Chiềng Sàng…

 • Đại hội Đảng bộ xã Chiềng Sàng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Đại hội Đảng bộ xã Chiềng Sàng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Văn Lày tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sàng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.                          

 • Đại hội chi bộ bản Đán, xã Chiềng Sàng (nhiệm kỳ 2020 - 2023)

  Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Mè Văn Yên tái cử chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Vì Văn Nhúng tái cử chức danh Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Bưởng tái cử vào chức danh chi ủy viên chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2023). 

  1 
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 6
 • Trong tuần: 45
 • Tất cả: 3,156
Đăng nhập