Ủy ban nhân dân xã khóa XX

CHỦ TỊCH 
Họ và tên Lường Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 31/5/1971
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0367 556 082
Email luongvancuong082@gmail.com
PHÓ CHỦ TỊCH 
Họ và tên Quàng Văn Bưởng
Ngày, tháng, năm sinh 23/6/1973
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0354 158 110
Email quangvanbuongpct.1973@gmail.com

KẾ TOÁN
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Trình độ chuyên môn
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:
Email

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
Họ và tên Hoàng Văn Chương
Ngày, tháng, năm sinh 23/8/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:
Email
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
Họ và tên Nguyễn Thành Vương
Ngày, tháng, năm sinh 17/8/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0977153868
Email nguyenvuong9699@gmail.com
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Họ và tên Lò Minh Phượng
Ngày, tháng, năm sinh 27/1/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0987717608
Email lominhphuong91@gmail.com
ĐỊA CHÍNH-XÂY DỰNG-NÔNG NGHIỆP&MT
Họ và tên Lò Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 4/7/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0378236696
Email lovanson69@gmail.com
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
Họ và tên Lò Thị Nga
Ngày, tháng, năm sinh 06/10/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0378 962 096
Email ngavy89@gmail.com
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Họ và tên Lò Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 25/9/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0349 326 234
Email
ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP & MÔI TRƯỜNG
Họ và tên Lò Đình Hồng
Ngày, tháng, năm sinh 10/05/1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0379968448
Email l@gmail.com
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Lường Văn Bắc
Ngày, tháng, năm sinh 5/2/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0876267556
Email

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 51
  • Tất cả: 3,162
Đăng nhập