Lượt xem: 50

Đại hội chi bộ bản Đán, xã Chiềng Sàng (nhiệm kỳ 2020 - 2023)

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Mè Văn Yên tái cử chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Vì Văn Nhúng tái cử chức danh Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Bưởng tái cử vào chức danh chi ủy viên chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2023). 

Sáng ngày 26/12/2019, chi bộ bản Đán, xã Chiềng Sàng đã tổ chức Đại hội chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2023). Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Chiềng Sàng chọn làm đại hội điểm. Dự đại hội, có đồng chí Phạm Quang Giang - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc và 25 đồng chí đảng viên của chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Chỉ đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được tổ chức và hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Cùng với đó chi bộ thường xuyên đổi mới các nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp thực tế của cơ sở. Đảng viên trong chi bộ luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà chi bộ phân công, nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong bản hưởng ứng thực hiện tốt các  chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2019, bản có 103/120 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá đạt 85,8%; tình hình an ninh trật tự được giữ vững đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Cùng với Đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Mè Văn Yên tái cử chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Vì Văn Nhúng tái cử chức danh Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Bưởng tái cử vào chức danh chi ủy viên chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2023). 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Quang Giang - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích mà chi bộ bản Đán đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm chi bộ cần khắc phục, định hướng hoạt động của chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2023).

                                                              Lừ Thị Anh (UBND xã Chiềng Sàng)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 48
  • Tất cả: 3,159
Đăng nhập