Lượt xem: 56

MTTQ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

CHỦ TỊCH MTTQ VIỆT NAM 
Họ và tên Hoàng Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 04/7/1976
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0363540482
Email mattranxachiengsang@gmail.com
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Hoàng Văn Chinh
Ngày, tháng, năm sinh 11/9/1969
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0866 271 719
Email chinhnd1969@gmail.com
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
Họ và tên Hoàng Quốc Vương
Ngày, tháng, năm sinh 17/4/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:037 823 6696
Email hccbchiengsang@gmail.com
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Duẩn
Ngày, tháng, năm sinh 10/11/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0973 065 266
Email hoangduan1988.cs@gmail.com
CHỦ TỊCH HỘILIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Họ và tên Lường Thị Hồi
Ngày, tháng, năm sinh 5/2/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0355 509 434
Email luongthihoi434@gmail.com

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 230
  • Tất cả: 3,609
Đăng nhập