Việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích và quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê, thầu quỹ đất công ích tại Ủy ban nhân dân các xã Chiềng Đông, Chiềng On, Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 2652/KL-UBND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích và quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê, thầu quỹ đất công ích tại Ủy ban nhân dân các xã Chiềng Đông, Chiềng On, Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 2652. Quản lý sử dụng quỹ công ích.pdf