Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm dân cư trung tâm xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 167/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm dân cư trung tâm xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 167. NQ phe duyet chu truong.pdf