Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện
Số ký hiệu văn bản 168/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 168. NQ dieu chinh khdtc trung han 2021-2025.pdf