Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyệ
Số ký hiệu văn bản 169/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyệ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 169. NQ phan bo von dtc nam 2023 nguon nsdp.pdf