Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 170/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 170. NQ ve kh pt ktxh 2023.pdf