Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Yên Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 171/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Yên Châu năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 171. NQ phe chuan dt thu chi nam 2023.pdf