Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1157/BC-UBND
Ngày ban hành 03/12/2022
Ngày hiệu lực 03/12/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1157. BC KTXH 2022.pdf