Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện
Số ký hiệu văn bản 1365/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1365. QĐ điều chỉnh chung hạn.pdf
3.-bieu-kem-theo-qd-1365.pdf
Cơ quan ban hành