Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện
Số ký hiệu văn bản 1367/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1367. QĐ phân bổ vốn đầu tư công năm 2023.pdf