Về việc giao kế hoạch vốn nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 1372/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao kế hoạch vốn nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1372.-qd-giao-von-bo-sung-can-doi-ngan-sach-tinh.pdf
bieu-kem-theo-qd-1372.pdf
Cơ quan ban hành