Về việc giao trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1374/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1374. QĐ giao trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu 2023.pdf
PL Chi tieu 2023 kèm 1374.pdf