QĐ. Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1373/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ. Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1373.-qd-giao-chi-tieu-phan-dau-thu-ngan-sach-2023.pdf
pl02-kem-qd-1373.pdf