NQ. Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 4)
Số ký hiệu văn bản 178/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung NQ. Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 4)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 178.-nq-phan-bo-von-2022-nguon-nq88-lan-4.pdf