Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 179/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện (lần 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 179.-nq-phan-bo-von-dtc-nam-2023-nguon-nsdp.pdf