QĐ. Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1473/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ. Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện (lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1473.qd-giao-kh-von-dau-tu.pdf