CT. Phát động phong trào thi đua năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 09/01/2022
Ngày hiệu lực 09/01/2022
Trích yếu nội dung CT. Phát động phong trào thi đua năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 01.-ct-phat-dong-phong-trao-thi-dua.pdf
Cơ quan ban hành