QĐ. Về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1412/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ. Về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1412-qd-cong-khai-so-lieu-du-toan.pdf