KH. Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 73/KH-UBND
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung KH. Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 73.-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-iso-nam-2023-2.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG