KH. Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 73/KH-UBND
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung KH. Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 73.-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-iso-nam-2023-2.pdf