KH. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung KH. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 83.-kh-trien-khai-th-nq.pdf