KH. Triển khai thực hiện Đề án “Huy động nguồn nhân lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023”
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung KH. Triển khai thực hiện Đề án “Huy động nguồn nhân lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 99.-kh-trien-khai-thuc-hien-de-an.pdf