KH. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Yên Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 109/KH-UBND
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung KH. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Yên Châu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 109.-tt-cchc.pdf