KH. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cấp chính quyền với thanh niên trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 149-KH/HU
Ngày ban hành 15/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung KH. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cấp chính quyền với thanh niên trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm thang-2-kh_149-doi-thoai-voi-thanh-nien.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG