KH. Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/KH-BATGT
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung KH. Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An toàn giao thông
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 02.kh-tt-cac-quy-dinh-ve-atgt.pdf
Cơ quan ban hành