V/v hướng dẫn đăng ký chứng thư số, cài đặt, cấu hình phần mềm ký số cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số ký hiệu văn bản 270/STTTT-CNTTVT
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn đăng ký chứng thư số, cài đặt, cấu hình phần mềm ký số cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Quốc Chinh
Tài liệu đính kèm 270.-hd-dang-ky-chung-thu-so.pdf