Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 233/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 233.-qd-khen-thuong-cong-tac-doan.pdf