Về việc Kiện toàn các tổ công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế, an sinh - xã hội tại các xã trồng cây Cao su trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 239/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Kiện toàn các tổ công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế, an sinh - xã hội tại các xã trồng cây Cao su trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 239-qd-kien-toan-to-cong-tac-tuyen-truyen-van-dong-dam-bao-antt-tai-cac-xa-trong-cay-cao-su.pdf