Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ II tháng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 244/BC-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ II tháng năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 244.-bc-cchc-quy-i-nam-2023.pdf