Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-HĐTD
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 06-qd-phe-duyet-danh-muc-tai-lieu-on-tap.pdf
Cơ quan ban hành