Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 11/TB-HĐTD
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 11-tb-trieu-tap-thi-sinh.pdf
430-qd-phe-duyet-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien.pdf
danh-sach-du-dk-thu-vien-thiet-bi.pdf
danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-khoi-mam-non_0001..pdf
ds-du-dieu-kien-khoi-thcs-1.pdf
ds-du-dieu-kien-khoi-tieu-hoc.pdf
Cơ quan ban hành