V/v hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số ký hiệu văn bản 1938/SGTVT-QLVT,PT&NL
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Trọng Thắng
Tài liệu đính kèm signed-signed-1938-..huong-dan-nop-ho-so-truc-tuyen-doi-gplx-tren-cong-dvc-quoc-gia-1.pdf

tai-lieu-huong-dan-doi-gplx-truc-tuyen-toan-trinh-kem-1938.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG