Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 434/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm t5-qd-ban-hanh-qc-hd-cttdt.pdf
qd-kien-toan-bbt-trang-ttdt-huyen-yc.pdf
signed-signed-t6.-de-nghi-thay-doi-dau-moi-ctv-cong-ttdt-tinh-duong.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG