Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khoá XXI
Số ký hiệu văn bản 195/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khoá XXI
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 195.-nq-trinh-ky.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG