Về việc tuyên truyền thể lệ cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2238-CV/HU
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền thể lệ cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vì Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm 2238.-tt-cuoc-thi-chuyen-doi-so.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG