Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BTC của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số
Số ký hiệu văn bản 2287-CV/HU
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 28/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BTC của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Văn Thanh
Tài liệu đính kèm vphu_28072023-2.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG