Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2022-2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 833/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2022-2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 833.-qd-khen-thuong-thanh-tich-nam-hoc-2022-2023-2.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG