Tờ trình về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối các tập thể, cá nhân đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu văn bản 250/TTr-UBND
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối các tập thể, cá nhân đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 250-ttr-de-nghi-tang-bang-khen-chinh-phu-3.pdf
bien-ban-hop-hoi-dong-thi-dua_0001.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG