Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 271/KH-UBND
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 271-ke-hoach-thu-hoi-dat-khu-sap-vat-2.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG