Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích” cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Yên Châu, năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 869/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích” cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Yên Châu, năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm 869.-qd-cap-giay-chung-nhan-truong-hoc-an-toan.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG