Quyết định về việc phê duyệt danh sách Công an viên nghỉ việc có thời gian công tác đủ 15 năm liên tục trở lên, được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1805/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách Công an viên nghỉ việc có thời gian công tác đủ 15 năm liên tục trở lên, được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1805.-qd-phe-duyet-ds-cav-nghi-viec-huong-tc-1-lan.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG