Thông báo đấu giá quyền sử dụng dụng 73 thửa đất tại 04 khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu đợ
Số ký hiệu văn bản 251/TB-UBND
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đấu giá quyền sử dụng dụng 73 thửa đất tại 04 khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu đợ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Lê Huy Phong
Tài liệu đính kèm 251.-tb-dau-gia.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG