Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 12 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 122/BC-PNV
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 12 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phạm Đức Long
Tài liệu đính kèm signed-signed-thang-11-bccchc-thang-11-tai-ph-30.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG