Báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2023, giải pháp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1324/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2023, giải pháp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-thang-11-bc-ket-qua-cds-huyen-yen-chau-2023-de-ra-phuong-huong-nam-2024-1.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG