QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 16/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm qd-ban-hanh-ke-hoach.pdf
thang-1-bc-02-ve-tong-hop-y-kien.pdf
ke-hoach-2024.pdf
thang-1-ttr-pnv-06-ban-hanh-kh-cchc-2024.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG