Thực hiện năm 2024 Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 79 KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện năm 2024 Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-ke hoach thuc hien nam 2024 nq 07- ve thu hut dau tu.pdf
signed-phu luc kem ke hoach thuc hien nam 2024 nq 07.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG