Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 02 năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 3 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 16/BC-PNV
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 02 năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 3 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hồ Thị Lan
Tài liệu đính kèm signed-signed-t2- bccchc tai ph 33.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG